Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan di Indonesia di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang dahulu dikenal dengan nama Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) atau Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran (PLAP) Jakarta .Letak kampus STIP Jakarta saat ini berada di Jalan Marunda Makmur Kelurahan Marunda,Kecamatan Cilincing,Jakarta Utara berada di dekat situs cagar budaya rumah Si Pitung dan Pantai Marunda, Cilincing.

Pada tahun 1964 Akademi Ilmu Pelayaran Niaga dan Akademi Telekomunikasi dilebur menjadi Akademi Ilmu Pelayaran. sehingga AIP mendapat lisensi untuk melaksanakan 4 program studi: Nautika, Teknika, Ketatalaksanaan dan Kepelabuhanan (KTK) dan Elektronika & Telekomunikasi.

Pada tahun 1983 Akademi Ilmu Pelayaran berubah nama menjadi Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran (PLAP) dan diberikan lisensi untuk melaksanakan program Strata A, Strata B dan Strata C dengan 4 jurusan: Nautika, Teknika, Telekomunikasi Pelayaran dan Ketatalaksanaan dan Kepelabuhanan (KTK).

Pada Strata A merupakan program 3 tahun yang setara dengan BSc dengan sertifikat kepelautan kelas 3, Strata B merupakan program 1 tahun untuk pelaut yang memiliki pengalaman berlayar 2 tahun setelah mengikuti pendidikan Starta A dan memiliki sertifikat kepelautan kelas 2 dan Strata C merupakan program pendidikan dengan sertifikat kepelautan kelas 1. tahun 1995 PLAP mendapatkan lisensi untuk menyelenggarakan Program DiplomaIV dengan 3 Jurusan: Nautika, teknika dan Ketatalaksanaan dan kepelabuhanan (KTK) yang setara dengan Sarjana program kepelautan.

  1. Sistem pengajaran dalam Program D IV Nautika yaitu sebagai berikut:

– Semua peserta didik diasramakan dan disebut Taruna / Taruni STIP Jakarta

– Pendidikan menggunakan sistem kredit semester (SKS) dengan beban studi 150 – 160 SKS

– Semester 1, 2, 3 dan 4 pelajaran teori dan praktik laboratorium di kampus

– Semester 5 dan 6 praktik di kapal-kapal niaga selama 1 (satu) tahun penuh

– Semester 7 dan 8, Taruna/Taruni dilengkapi dengan materi kuliah Diploma IV dan materi – kuliah teori untuk kompetensi ANT – II

  1. 2. Sistem pengajaran dalam Program D IV Teknika yaitu sebagai berikut:

– Semua peserta didik diasramakan dan disebut Taruna / Taruni STIP Jakarta

– Pendidikan menggunakan sistem kredit semester (SKS) dengan beban studi 150 – 160 SKS

– Semester 1, 2, 3 dan 4 pelajaran teori dan praktik laboratorium di kampus

– Semester 5 dan 6 praktik di kapal-kapal niaga selama 1 (satu) tahun penuh

– Semester 7 dan 8, Taruna/Taruni dilengkapi dengan materi kuliah Diploma IV dan materi kuliah teori untuk – kompetensi ATT – II

  1. Sistem pengajaran dalam Program D IV Ketatalaksanaan Angkatan Laut yaitu sebagai berikut:
  2. Program Diploma IV (D-IV) Lama Pendidikan: 8 – 14 Semester
  3. Program Strata B (Setara Sarjana) Lama Pendidikan: 2 – 4 Semester

Sistem Pengajaran:

– Semua peserta didik diasramakan dan disebut Taruna / Taruni STIP Jakarta

– Pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester dengan beban studi 150 – 160 SKS

– Semester 1, 2, 3 dan 4 pelajaran teori dan praktik laboratorium di kampus

– Semester 5 dan 6 praktik di pelabuhan & perusahaan pelayaran selama 1 (satu) tahun penuh

– Semester 7 dan 8, Taruna/Taruni dilengkapi dengan materi kuliah Diploma IV