BIC

Outbond

Tidak melulu belajar materi, otak juga perlu istirahat. Secara berkala diadakan acara hiburan outbond

Available Class

Offline

Pembelajaran luring / offline

PROGRAM ONLINE DARING

Online

Pembelajaran daring / online

Get Ready

Ready to get started?